Regulamin sklepu internetowego Nashka.pl

Nashka Klaudia Hagemajer

ul. Gen. Berlinga 3/45

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5361915657

REGON: 147130993

 

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski 23 1050 1012 1000 0091 4477 2481

 

Dane kontaktowe:

e-mail – kontakt@nashka.pl

 

§1 DEFINICJE

Regulamin – zasady określające korzystanie ze sklepu internetowego, działającego pod adresem http://www.nashka.pl.

Nashka.pl – sprzedawca, sklep internetowy, za pośrednictwem którego klient może zakupić towary prezentowane na stronie internetowej pod adresem  http://www.nashka.pl.

Klient – konsument, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym Nashka.pl.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia, wyłączając sobotę i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Towary – wszystkie artykuły oferowane w sklepie internetowym nashka.pl, przeznaczone na sprzedaż.

Umowa kupna/sprzedaży – umowa zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym Nashka.pl,  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://www.nashka.pl wyłącznie na terenie Polski.

2. Towary oferowane w sklepie internetowym Nashka.pl to artykuły fabrycznie nowe.

3. Ceny Towarów prezentowanych w sklepie internetowym Nashka.pl są wyrażone w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Cena towaru jest wiążąca dla Klienta w momencie złożenia przez niego zamówienia.

4. Prezentowane towary oraz zamieszczone o nich informacje mają tylko charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

5. Marki i nazwy producentów należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie Nashka.pl w celach informacyjnych.

6. Zdjęcia Towarów prezentowanych w sklepie Nashka.pl nie są reklamą w rozumieniu prawa, lecz jedynie informacją handlową o Towarach i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

7. Podejmowanie działań w celu wejścia w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta oraz działań mających ma celu zaszkodzenie pracy sklepu internetowego Nashka.pl  jest zabronione.

 

§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Klient podczas wysyłania zamówienia będzie mógł zapoznać się ze szczegółami składanego zamówienia, które będą obejmować informację dotyczącą zamawianych Towarów, ich ilości, cenę jednostkową i łączną, wartość ewentualnych rabatów oraz koszty dostawy.

3. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia Klienta z winy osób trzecich, Klient ma prawo do wyboru innego asortymentu z oferty sklepu Nashka.pl lub zwrot kosztów zamówienia w terminie 14 dni, w przypadku wcześniejszej przedpłaty za złożone zamówienie.

4. Klient jest na bieżąco informowany przez Sprzedawcę o statusie zamówienia.

5. W przypadku niedostępności zamawianych Towarów, bądź sytuacji opóźniających realizację zamówienia, niezależnych od Sprzedawcy, Klient jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji i podejmuje decyzję o dalszej realizacji zamówienia.

6. Klient jest odpowiedzialny za podanie niekompletnych bądź błędnych danych. Nashka.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w zamówieniu przez Klienta drogą mailową lub telefonicznie.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z nieprawidłowego złożenia zamówienia, głównie jeżeli chodzi o zamówienie innych Towarów, niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk itp.

8. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon, na życzenie wystawiamy również faktury Vat.

 

§4 DOSTAWA

1. Dostawa zamówień w sklepie internetowym Nashka.pl odbywa się pod wskazany przez Klienta adres przy składaniu zamówienia za pośrednictwem:

·         Paczkomatów InPost

·         Firmy kurierskiej 

·         Dowozu własnego zamówień na terenie następujących gmin: Jabłonna, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Wieliszew.

2. Koszty dostawy ponosi Klient i są one doliczane do zamówienia. Wysokość kosztu dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy oraz wartości zamówienia.

3. Czas dostawy zamówienia uzależniony jest od dostępności zamawianych Towarów. Sklep internetowy Nashka.pl nie odpowiada za opóźnienie lub zwłokę w realizacji dostaw przez swoich dostawców.

4. Realizacje zamówień oraz dostawy są wyłącznie w Dni robocze.

5. Aktualna tabela zawierająca informacje, w tym koszty dostawy jest dostępna na stronie internetowej Nashka.pl w boksie  „Płatność i dostawa”

6. Sklep internetowy Nashka.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane adresowe i kontaktowe podane przez Klienta. Koszty ponownej dostawy zamówienia ponosi Klient.

 

§5 PŁATNOŚCI

1. Klient może dokonać płatności za złożone zamówienie w następujący sposób:

·         przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia)

·         płatność gotówką za pobraniem.

2. Wysyłka zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta na konto bankowe Sprzedawcy, jeżeli taką formę płatności Klient wybrał. Zamówienie nie może zostać wysłane po okazaniu przez Klienta potwierdzenia dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, gdy płatność ta nie została jeszcze zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

3. Klient o otrzymaniu płatności za zamówienie przez Sprzedawcę jest informowany drogą mailową.

4. W przypadku braku płatności za zamówienie w terminie 7 dni od momentu jego złożenia, zamówienie może zostać przez Sprzedawcę anulowane.

5. W indywidualnych przypadkach termin płatności za zamówienie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu może zostać wydłużony, za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

 

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna Towaru, bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od momentu otrzymania przesyłki z zamówionymi Towarami.

2. Zwracany Towar powinien być artykułem pełnowartościowym, w stanie niezmienionym. Nie powinien posiadać śladów użytkowania przez Klienta i nie powinien być w żaden sposób zniszczony bądź uszkodzony.

3. Klient zobowiązany jest do odesłania zwracanego Towaru wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru, w szczególności koszty dostawy ponosi Klient. Do przesyłki Klient zobowiązany jest dołączyć wypełniony protokół „Odstąpienie od umowy kupna” (wysyłamy mailowo), nie później niż czternastego dnia od momentu otrzymania przesyłki z zamówieniem.

4. Nashka.pl gwarantuje zwrot kosztów w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu Towaru.

5. Klient ma obowiązek starannie zapakować i zabezpieczyć zwracany Towar, ponosząc na zasadach ogólnych odpowiedzialność za jego utratę bądź uszkodzenie podczas transportu.

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

§7 REKLAMACJE

1. Towary mogą być objętą gwarancją producenta, co nie jest równoznaczne z udzieleniem gwarancji przez sklep internetowy Nashka.pl.

2. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu, który jest podstawą gwarancji.

3. Oferowane Towary przez sklep internetowy Nashka.pl są fabrycznie nowe i oryginalne. Mogą posiadać gwarancję producenta. Klient może wówczas skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta.

4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji wówczas, gdy:

·         Towar posiada wady fizyczne

·         Towar nie jest zgodny z Towarem zamawianym przez Klienta

5. W takim przypadku Klient ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o wadzie w terminie, nie później niż dwa miesiące od daty stwierdzenia wady.

6. Reklamowany Towar należy odesłać przesyłką pocztową ekonomiczną pod adres: ul. Gen. Berlinga 3/45, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz wypełniony protokół reklamacyjny (wysyłamy mailowo). Koszt odesłania reklamowanego Towaru ponosi Klient. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Nashka.pl zwróci Klientowi udokumentowany i uzasadniony koszt dostawy reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni.

7. Reklamacje są rozpatrywane w przeciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego Towaru. Termin ten może ulec przedłużeniu, gdy rozstrzygnięcie reklamacji wymaga przesłania Towaru do producenta/dystrybutora. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się informować na bieżąco Klienta o realizacji procedury reklamacji.

8. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, Towar zostanie naprawiony, wymieniony na nową sztukę, natomiast gdy nie będzie to możliwe Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi równowartość ceny reklamowanego Towaru.

 

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep internetowy Nashka.pl w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień  w ramach sklepu internetowego Nashka.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 09.05.2014 roku.

 

 

 

 • logo Alphanova
 • logo Attitude
 • logo BABYBJÖRN
 • logo BabyOno
 • logo Beaba
 • logo Beaming Baby
 • logo Bentley Organic
 • logo Boon
 • logo Buiten Speel
 • logo Bumprider
 • logo Close
 • logo Cocobelt
 • logo COZYDOTS
 • logo Crayon Rocks
 • logo Cuddledry
 • logo DAM
 • logo Doidy Cup
 • logo Dress Your Doll
 • logo Earth Friendly Baby
 • logo Ecozone
 • logo eKoala
 • logo Elodie Details
 • logo EZPZ
 • logo GoldieBlox
 • logo Gro Company
 • logo Immnez
 • logo Jack N'Jill
 • logo Janod
 • logo Kaloo
 • logo Koo-di
 • logo Lamps&Co
 • logo Lansinoh
 • logo Lassig
 • logo Lifefactory
 • logo Little Life
 • logo Ludus
 • logo Milestone
 • logo mimijumi
 • logo MiniBe
 • logo Moluk
 • logo Mon Petit Art
 • logo Mudpuppy
 • logo Nanaf Organic
 • logo NoNo Cards
 • logo Nuvita
 • logo Play&Go
 • logo Plus Plus
 • logo Poofi
 • logo Pourty
 • logo Quaranta Settimane
 • logo Scoot&Ride
 • logo Scratch Europe
 • logo Skip Hop
 • logo SwimFin
 • logo The Natural Family Co
 • logo The Purple Cow
 • logo Tron
 • logo Tuloko
 • logo Twistshake
 • logo WaterWipes
 • logo Wikki Stix
 • logo Wishbone Bike
 • logo Wooly Organic
 • logo Wydawnictwo Sierra Madre
 • logo Xplorys
 • logo ZUZU TOYS